Kangani
Mens en Hond in Balans

Algemene regels en voorwaarden

Individuele begeleiding/coaching bij Kangani |Mens en Hond in Balans

 • Uw betaling dient binnen 8 dagen na bestelling of uiterlijk voor de 1e sessie overgemaakt te zijn op rekeningnummer dat u in de mail van Mollie heeft ontvangen.
 • Wanneer u nog niet betaald heeft is Kangani gerechtigd de sessie op te schorten tot de betaling voldaan is.
 • Bij annulering nadat u een bevestigingsmail met factuur heeft ontvangen en tot 1 week voor aanvang van het begeleidingstraject / afspraak wordt het door u betaalde bedrag, verminderd met 25 euro administratiekosten, aan u gerestitueerd.
 • Bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van het begeleidingstraject / afspraak is 50% van het door u betaalde bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 48 uur is geen restitutie mogelijk.
 • Bij stoppen van het begeleidingstraject door cursist wordt geen geld gerestitueerd.
 • Wanneer u verhinderd bent voor een sessie dient u dit vooraf te melden. Er kan maximaal 2x een sessie verzet worden, indien dit uiterlijk 48 uur van te voren gemeld wordt.
 • Gemiste sessies zonder af te bellen worden volledig in rekening gebracht.
 • U dient W.A. verzekerd te zijn, waarin ook uw hond is opgenomen (controleer dit bij uw verzekeringsmaatschappij). U blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die uw hond aan anderen incl. de coach toebrengt.
 • Kangani is te allen tijde gevrijwaard van ongeval en/of schade toegebracht aan derden door de coachee of hun hond.
 • Kangani behoudt zich het recht voor om met redenen coachees te weigeren of te stoppen met het traject. Bij stoppen van het traject op initiatief van Kangani ontvangt u het resterende bedrag retour.
 • Het kan zijn dat de kans op slagen van een goede mens/hond combinatie zeer klein is, Angelique van Kuijk is eraan gehouden dit bijtijds te melden aan de desbetreffende klant. Uiteraard zal zij in een gesprek samen met u naar de beste oplossing zoeken.
 • Tijdens de sessies gelieve niet te roken en uw mobiele telefoon uit te schakelen.

 Training, workshop / wandeling in groepsverband met hond bij Kangani |Mens en Hond in Balans

 • Uw hond dient gezond te zijn. Dit betekent dat hij ook voldoende ingeënt is en u een titerbepaling kunt overleggen.
 • U dient het inentingenboekje de eerste les mee te nemen en aan mij te laten zien.
 • Uw hond dient vrij van wormen te zijn.
 • Wanneer uw hond een besmettelijke ziekte heeft b.v.: Parvo, Hondeziekte, kennelhoest, Ziekte van Weil, Hondsdolheid (Rabiës), HCC, dan kan er niet meegedaan worden in de groep.
 • Bij annulering nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen en tot voor 3 weken voor aanvang wordt het cursusgeld, verminderd met 75 euro voor gemaakte kosten, aan u gerestitueerd.
 • Bij annulering korter dan 3 weken voor de start van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 5 dagen voor de start van de training dient het cursusgeld volledig voldaan te worden.
 • Wanneer u verhinderd bent voor een les graag even afmelden. Er is helaas geen mogelijkheid een les in te halen. Er wordt geen geld gerestitueerd.
 • Bij stoppen van de cursus door cursist wordt geen geld gerestitueerd.
 • U dient W.A. verzekerd te zijn, waarin ook uw hond is opgenomen (controleer dit bij uw verzekeringsmaatschappij, is niet altijd standaard). U blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die uw hond aan anderen incl. de trainer of aan materialen op de locatie toebrengt.
 • Kangani is te allen tijde gevrijwaard van ongeval en/of schade toegebracht aan derden door de cursisten of hun hond.
 • Kangani behoudt zich het recht voor om met redenen cursisten te weigeren of de cursist niet meer in de cursus toe te laten.
 • Het kan zijn dat de kans op slagen van een goede mens/hond combinatie zeer klein is, Angelique van Kuijk is eraan gehouden dit bijtijds te melden aan de desbetreffende cursist. Uiteraard zal zij in een gesprek samen met u naar de beste oplossing zoeken.
 • Tijdens de training gelieve niet te roken en uw mobiele telefoon uit te schakelen.

Training of workshop zonder hond bij Kangani |Mens en Hond in Balans

 • Bij annulering van een training/traject tot 21 dagen voor aanvang wordt het cursusgeld, verminderd met 75 euro voor gemaakte kosten, aan u gerestitueerd.
 • Bij annulering korter dan 21 dagen voor de start van de training is 50% van het cursusgeld verschuldigd of wordt dit bedrag gerestitueerd.
 • Bij annulering korter dan 5 dagen voor de start dient u het cursusgeld geheel te voldoen. Er wordt geen geld meer gerestitueerd.
 • Bij stoppen van de cursus door cursist wordt geen geld gerestitueerd.
 • Wanneer u verhinderd bent voor een les graag even afmelden. Er is helaas geen mogelijkheid een les in te halen. Er wordt geen geld gerestitueerd.
 • Kangani behoudt zich het recht voor om met redenen cursisten te weigeren of de cursist niet meer in de cursus toe te laten.
 • Tijdens de training gelieve niet te roken en uw mobiele telefoon uit te schakelen.

Lezing bij Kangani | Mens en Hond in Balans

 • Meld u zich tot 7 dagen voordat de lezing gehouden wordt af? Dan krijgt u 50% terugbetaald. Daarna vindt geen restitutie meer plaats.
Scroll naar boven