Top menu

Hoe ziet het traject eruit?

Het traject duurt in totaal 13 weken.

De eerste week is een introductieweek, waarin je een overzicht krijgt van het geheel van deze visie, zodat je wat je in de volgende modules gaat leren beter kunt plaatsen.

Daarna krijg je elke week een les, die in de online leeromgeving staat, in totaal 12 lessen, die verdeeld zijn over 4 modules.

Alle online lessen worden ondersteund met foto- en videomateriaal. Je kunt de lessen op je eigen tijd en tempo volgen, dus je hoeft niet per se de lessen in het aangeboden tempo te volgen. En je kunt zelfs na deze drie maanden alles nog eens doornemen, omdat alles beschikbaar blijft. Je kunt dus ook altijd KOSTELOOS de updates bekijken!

Je kunt kiezen of je het traject op jezelf doet of de versie doet met een besloten Facebookgroep waar je je ervaringen kunt delen met je mededeelnemers. De versie met fbgroep start twee keer per jaar. Mensen die het traject al gevolgd hebben gaven aan dat door het lezen en reageren op elkaars ervaringen je ook veel leert. Dit wordt als zeer waardevol ervaren.

Je krijgt tevens beschikking over alle eerdere Q&A webinars (in totaal 33 uur), waarin jouw vraag vast ook behandeld wordt.

Elke week ontvang je een mail dat er een nieuwe les klaar staat met een inleidende video waarin ik je kort vertel waar die les over gaat. Zo belandt het traject niet ‘in de kast’. Deze mails werden door eerdere deelnemers als zeer welkom en motiverend ervaren.

Elke week zit er bij de les een praktijkopdracht waardoor je het geleerde kunt integreren in je eigen dagelijkse praktijk. Je ontvangt ook een werkboek die je kunt uitprinten, zodat je voor jezelf aantekeningen kunt maken. Aan het eind van de week ontvang je een video waarin ik de opdracht bespreek, zodat je je ervaring hiermee zelf kunt evalueren. 


De omgang met onze honden is vaak nog gebaseerd op een theorie die al decennia achterhaald is. Er wordt vaak nog van uitgegaan dat honden alleen maar bezig zijn met wie de leider is. En je moet vooral hierop letten om ervoor te zorgen dat jouw hond je niet de baas wordt.

In de eerste week kijken we naar de verouderde inzichten en leg ik uit waarom deze niet meer relevant zijn. Je leert te kijken naar het gedrag van je hond en de omgang met je hond vanuit ruimere en nieuwere inzichten.

De eerste week ontvang je elke dag een online theorieles en een opdracht, dit is een introductie op het traject. Deze 7 dagen kun je ook los doen, wanneer je eerst wilt snuffelen aan deze visie.


Onderwerpen

♥ De basis voor ontspannen samenleven met je hond.

♥ Verder kijken dan (dominant of onderdanig) gedrag.

♥ Verouderde inzichten en geijkte zienswijzen.

♥ Gedrag verklaard vanuit ruimere en nieuwere inzichten.

♥ Wat er nog meer nodig is om je hond te begrijpen.

♥ Cognitief omgaan met dagelijkse situaties.

♥ Wat is er nodig voor transformatie.


De basis om een hond zich veilig en dus ontspannen te laten voelen is dat er voldaan wordt aan zijn behoeften. Er wordt niet vaak bij stilgestaan, omdat de focus meestal ligt op de vraag ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn hond naar mij luistert?’. Wanneer je ook naar jouw hond leert luisteren ontstaat er een hele andere band.

De vraag ‘hoe verander ik zijn gedrag’ zal vervangen worden door de vraag ‘wat heeft hij nodig’.

In deze module leer je welke behoeften je hond heeft. Je gaat kijken naar je eigen verwachtingen, in hoeverre stroken die met wat mogelijk is? Hierdoor zul je gaan merken dat jouw verwachtingen en wat je hond nodig heeft veel meer met elkaar in balans gaan komen.


♥ Les 1 – Verwachtingen en basisbehoeften.

♥ Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften van je hond?
♥ Hoe zie jij je hond?
♥ Wat zijn behoeften.
♥ Weke behoeften hebben honden.
♥ Het belang van een lange lijn.

♥ Les 2 – Andere belangrijke behoeften.

♥ Het belang van een persoonlijke zone.
♥ Mag je hond expressie geven aan zijn gevoelens.
♥ Negatieve effecten van straffen en belonen.
♥ Liefdevol grenzen stellen.
♥ Ontdekken innerlijke motivatie.
♥ Bouwen aan zelfvertrouwen.

♥ Les 3 – Inleven in de belevingswereld van je hond.

♥ Voorbij gaan aan focus op gedrag.
♥ Leren kijken naar de innerlijke belevingswereld van je hond.
♥ Hoe kun je tegemoet komen aan de intrinsieke motivatie van je hond.


Communicatie is misschien wel het meest bekende en besproken onderwerp als het gaat over hondengedrag. Gelukkig zijn er steeds meer hondenscholen die hier aandacht aan besteden. Het gaat dan met name over de kalmerende signalen.

Toch wordt er nog heel vaak objectief gekeken naar deze communicatie en dat is jammer, want communicatie is zoveel meer! En als je dat gaat ervaren, ontstaat er een veel diepere connectie met je hond.

In deze module leer je wat communicatie nog meer is. Je leert wat het belang is van communicatie. En hoe je zo met je hond kunt communiceren dat jullie elkaar zonder commando’s gaan begrijpen.


♥ Les 4 – Communiceren met je hond

♥ Wat is communicatie.
♥ Hoe interpreteer je de communicatie van je hond.
♥ Bewuste en onbewuste communicatie.
♥ Het belang van congruent zijn.
♥ Luisteren naar je hond.

♥ Les 5 – Communicatie signalen.

♥ Natuurlijke communicatie signalen die iedere hond eigen is.
♥ Affiliatief gedrag.
♥ Communicatie tussen soortgenoten en met mensen.
♥ Wanneer is het beter afstand te houden.
♥ De expressie van je hond respecteren en zorgen voor veiligheid.
♥ De rol van geur in communicatie.

♥ Les 6 – Communicatie in het dagelijks leven.

♥ Communicatie tussen mens en hond.
♥ Werken met lichaamstaal.
♥ Energetische communicatie.
♥ Omgaan met tegenkomen van onbekende honden.
♥ Belang van spel.
♥ Het verschil leren kennen tussen spel en reactief gedrag.


Honden worden geboren als sociaalvaardige dieren. Van nature weten ze precies hoe ze moeten communiceren en leren ze van nature omgaan met dagelijkse situaties, ze kunnen zogezegd overleven. Door onze omgang met hen wordt deze potentie helaas ondermijnd en kan een hond steeds minder zelf.

In onze drukke maatschappij met allerlei regels, eisen en verwachtingen gebeurt het vaak dat we zo met onze honden omgaan dat het stress geeft voor de hond. Stress is dé grootste oorzaak van gedragsproblemen.

In deze module leer je wat stress is, hoe je het herkent en hoe je het kunt voorkomen of indien nodig kunt reduceren.


♥ Les 7 – Wat is stress en hoe herken je het?

♥ Je leert wat stress eigenlijk is.
♥ Het verschil tussen negatieve en positieve stress.
♥ Het verschil tussen acute en chronische stress.
♥ Hoe herken je stress bij je hond.
♥ Het verschil tussen stress en communicatiesignalen.
♥ Hoe ga je om met stress bij je hond.

♥ Les 8 – Factoren voor stress en stress-gerelateerd gedrag.

♥ Welke factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van stress.
♥ Wat is de invloed van stress op het welzijn van je hond.
♥ Welk gedrag is typerend stressgerelateerd.
♥ In kaart brengen van je eigen situatie.
♥ Is dit spel of stress? Je leert het herkennen.

♥ Les 9 – Chronische stress, symptomen en stressreductie.

♥ Wanneer ontstaat er chronische stress.
♥ Symptomen van stress herkennen.
♥ Je hond helpen om stress te reduceren.
♥ Wanneer kan je hond zelf de stress reduceren.


Leiderschap is misschien wel de meest besproken term als we het hebben over de omgang met onze honden. Er zijn vele vormen van leiderschap. Vanuit de dominantietheorie brengt leiderschap helaas veel stress met zich mee. Stress voor mens én dier.

Dit geldt ook voor training. Veel gedrag dat aangeleerd wordt gaat tegen de natuur van de hond in. Wanneer een hond niet goed begrepen wordt en er worden louter commando’s aangeleerd, is dit ook een oorzaak van stress.

In deze module leer je hoe je je hond kunt begeleiden vanuit gelijkwaardigheid. Om hem om te leren gaan met de dagelijkse situatie vanuit zijn perspectief. Dit alles op een vriendelijke en rustige manier.


♥ Les 10 – Anders kijken naar leiderschap.

♥ Van dominant leiderschap naar begeleiding vanuit gelijkwaardigheid.
♥ Een hond die graag luistert is blijer dan een hond die móet luisteren.
♥ Waarom de dominantietheorie veel stress veroorzaakt.
♥ Veel voorkomende situaties die misplaatst bestempeld worden als rangordeprobleem.
♥ Wat is er wél belangrijk voor de harmonie in de groep.
♥ Opvoeden of helpen opgroeien tot een stabiele (volwassen) hond.

♥ Les 11 – Een hechte band opbouwen.

♥ Het belang van vertrouwen.
♥ Je krijgt voorbeelden en handvatten hoe je een hechte band op kunt bouwen.
♥ Kijken naar je eigen situatie, waar kun je verandering aanbrengen.

♥ Les 12 – Natuurlijk samenleven zonder training.

♥ Commando’s aanleren is vanzelfsprekend, maar welke negatieve effecten heeft het.
♥ Moeten we gedrag wel aanleren, ontdek hoe honden zelf met situaties om kunnen gaan.
♥ Verder kijken dan gewenst of ongewenst gedrag.
♥ De cognitieve mogelijkheden van je hond.
♥ Wat doet voerbeloning met je hond.
♥ Begeleid je hond om ervaringsgericht te leren.
♥ Laat conditionering weer plaats maken voor beleving.


Of

Klik hier voor meer informatie

Reacties zijn gesloten.

error: Inhoud is beschermd