Kangani
Mens en Hond in Balans

Wie is

Angelique van Kuijk

Mijn naam is Angelique van Kuijk.

Met hart voor dier én mens, werk ik als coach voor mensen met een hond. Ik begeleid mensen bij het samenleven met hun hond in harmonie en/of bij hun persoonlijke ontwikkeling met de hond als leermeester.

Wat ik mooi vind in het werken met mensen en hun hond(en), is een bijdrage te kunnen leveren aan de relatie die zij met elkaar hebben. Ik werk hierbij vanuit een holistische visie, waarbij ik zowel op fysiek, emotioneel als mentaal niveau werk. In mijn begeleiding richt ik mij niet alleen op de hond, maar ook op de mens. Wanneer beide in balans zijn ontstaat er rust en plezier en kan er in harmonie samengeleefd worden. 

Welke opleidingen heb ik gedaan

Van 2002-2005 heb ik verschillende traditionele opleidingen gevolgd tot instructeur en hondengedragstherapeut (Gaus en CursusCentrumBarneveld [tegenwoordig Aeres Training Centr])). Ik heb toen een aantal jaar een eigen (traditionele) hondenschool gehad (2000-2006).

Vanaf 2006 heb ik verschillende seminars van Turid Rugaas, Angela Stockdale en Sheila Harper gedaan en ben ik meer vanuit deze visie gaan werken. Het geleerde in de traditionele opleidingen heb ik hiermee achter mij gelaten.

Daarnaast verdiepte ik mij in neuropsychologie, dit is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Ik kwam tot het inzicht dat de hersenen van honden voor een heel groot deel overeenkomen met ons brein. Waardoor ik het kijken naar gedrag en behoeften van honden anders ging zien dan de traditionele manier van het verklaren van hondengedrag. Ik kwam er achter dat hier al vele onderzoeken naar gedaan worden bij honden, maar dat dat in de traditionele hondenwereld nog niet echt doorgevoerd werd. Gelukkig komen we steeds meer te weten over de werking van het hondenbrein en zie ik dat het ook steeds meer door druppelt in de “hondenwereld”. Ook de impact van stress en trauma op het gedrag van honden vormt een belangrijke bewustwording bij de omgang met onze honden.

In 2014 heb ik de opleiding Learning Dog bij Learning Animal gevolgd, waar mijn gevoel van de (andere) manier waarop ik met honden om wilde gaan bevestigd werd, en waardoor het samenleven met onze honden op deze manier dieper geïntegreerd is.

Door op deze manier mensen te begeleiden in de omgang met hun hond, verdiepen en verbreden de inzichten zich nog steeds, omdat iedere mens en hond weer uniek zijn. Mijn instelling is dan ook om steeds open te blijven staan en te blijven leren vanuit de ervaringen die ik opdoe.

Daarnaast heb ik een aantal opleidingen gevolgd op het menselijke gebied. Ik ben hierdoor opgeleid tot  NLP-Master Practitioner en Transpersoonlijk coach/counselor. Deze opleidingen zijn gebaseerd op zelfonderzoek en bewustzijnsverruiming.

Wat vind ik belangrijk?

Een belangrijke waarde in de omgang met honden vind ik de houding naar onze hond(en). Ik vind het belangrijk om een hond als gelijkwaardig en autonoom individu te beschouwen en hem te helpen om te ontwikkelen naar een stabiele, blije en ontspannen hond die zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig in het leven mag staan. Een hond die zijn/haar potentieel mag leven en niet belemmert wordt door (teveel) aangeleerde commando’s. Ik werk dan ook niet op basis van het aanleren van commando’s, maar leer je hoe (en waarom) je conditioneringen los kunt laten en weer ruimte kunt maken om samen te beleven vanuit intrinsieke motivatie (feitelijk het leven zelf) en een hechte relatie, gebaseerd op vertrouwen.

Een belangrijke waarde in de omgang met mensen vind ik om iedereen te respecteren in zijn/haar menszijn en ik zal je dan ook de veiligheid bieden om je stap voor stap te begeleiden in je eigen proces en/of in de omgang met je hond.

Ik werk vanuit rust en veiligheid. En begeleid je door middel van Mindfulness en inzichtsmeditatie om vanuit kalmte en stabiliteit jouw hond te kunnen begeleiden  Ik leer je te kijken naar de (emotionele) behoeften van jouw hond en hoe je een hechte band vanuit vertrouwen op kunnen bouwen met jouw hond.

Als je hiervoor openstaat, kijk dan zeker verder op deze website.

Mijn Missie

Het bijdragen om mens en dier te leren in vrijheid te zijn en in harmonie samen te leven. Dit doe ik door begeleiding in bewustwording en kennisoverdracht.

Mijn Visie

Een goede relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect en begrip. Een relatie vanuit verbinding en vertrouwen is zo waardevol voor mens en dier! Commando’s geven is zo ingesleten in onze maatschappij, maar dit is niet de basis van een relatie én hiermee reduceren we de autonomie van onze hond drastisch! Ik leer je vanuit echte aandacht en gelijkwaardigheid samen te leven met je dier. Een trainings-vrij (zonder commando’s) leven voor jouw hond, waarin hij zijn ware potentieel kan leven.

Ieder mens heeft het vermogen om zich bewust te zijn dat elke relatie in vrijheid geleefd kan worden. Vrijheid verkrijg je door (zelf)kennis, liefdevol grenzen kunnen stellen en innerlijke balans. Bij het samenleven met je hond is niet alleen kennis van de psychologie van een hond nodig, ook jezelf leren kennen en bewustworden van je eigen energie en hieruit voortvloeiend gedrag is een essentiële factor in het samenleven met een hond in harmonie.

Spreekt dit je aan? Dan ontmoet ik je graag samen met jouw hond.

Scroll naar boven